ഇന്നത്തെ കൊറോണ കാലത്ത് പ്രധാന വില്ലൻ ചുമ തന്നെ ആണ്.  വെറുതെ ഒന്ന് ചുമച്ചാൽ പോലും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഭയം ആയിരിക്കും.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചുമ ഒക്കെ വന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. രാത്രിയിൽ ഒക്കെ ചുമ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
രാത്രിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ സൺഡേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചുമന്ന നല്ലപോലെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ശർദ്ദിക്കാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങും. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും ശർദ്ദിക്കും.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിലും വലിയവർക്ക് ആണെങ്കിലും ചുമ്മാ വന്നാൽ ഭയങ്കര അധികം പ്രശ്നമാണ്.ഇനി ഇതുപോലെ ഉള്ള ചുമയെ എങ്ങനെ തടയാം എന്ന് നോക്കാം.
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ വിക്സ് എന്തായാലും കാണും. വിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നായകൻ.
വിക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ആളുകളാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും വിക്സ്  എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കാൽ പാദത്തിലെ ഉൾവശത്ത് അതായത് ഉള്ളംകാലിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് വിക്സ് തേക്കുക. നല്ലവണ്ണം രണ്ടുകാലിലും തേച്ചതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സോക്സ് രണ്ട് കാലും ഇട്ടു കിടക്കുക. ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ പമ്പ കടക്കും. യാതൊരു വിധ സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് ആണ്.

shares