ഒരമ്മക്കും അച്ഛനും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ നക്ഷ്ടമായാൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്തായിരിക്കും…

ഒരമ്മക്കും അച്ഛനും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ നക്ഷ്ടമായാൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എന്തായിരിക്കും…

ആ കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ലെങ്കിലോ… ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോവുകയാണ് … അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് നക്ഷ്ട്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ജീവിതത്തില്ലേക്ക്… ഗൗരി നീ എന്താ കാണിച്ചത്… നീ മരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമോ… ഏട്ടാ എന്നാലും കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച്...
മകൾ

മകൾ

ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വച്ച് മകൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സമ്മതിച്ചാലേ മകളെ കാണാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നുള്ള അദ്യ ഭർത്താവിന്റെ വാശിക്ക് മുമ്പിൽ ശുഭ തളർന്നിരുന്നു അയാളുടെ ആ മെസേജ് വായിക്കും തോറും അവളിലെ തളർച്ച കൂടിക്കൂടി വന്നു സാരല്ല്യ അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞു എന്ത് ത്യാഗം...
എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ മരിക്കും മുൻപ് വായ്ക്കു രുചിയായിട്ട് ഇവൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുമോ……..   രാവിലെ തന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോണ്ടിപിടിച്ചു……

എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ മരിക്കും മുൻപ് വായ്ക്കു രുചിയായിട്ട് ഇവൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുമോ…….. രാവിലെ തന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോണ്ടിപിടിച്ചു……

എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ മരിക്കും മുൻപ് വായ്ക്കു രുചിയായിട്ട് ഇവൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുമോ…….. രാവിലെ തന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തോണ്ടിപിടിച്ചു…… ദേ ഇച്ചായ രാവിലെ തന്നെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ….. എനിക്കു...
അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നാളായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെയും കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോട്ടെ എന്നെന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി……

അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നാളായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെയും കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോട്ടെ എന്നെന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി……

അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു നാളായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെയും കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോട്ടെ എന്നെന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡു പൊട്ടി…… മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അവളില്ലാത്ത കൊണ്ടു രണ്ടു ദിവസം വെള്ളമടി നടക്കുമല്ലോ…… വല്ലപ്പോഴും...